040 2522559
Eindhoven
040 2522559
Eindhoven

Beeldende therapie en ACT

BT &
ACT

ACT (acceptance and commitment therapy) helpt je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels in jouw leven, zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt.

Beeldende therapie

ACT

Acceptance and commitment therapy

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een relatief nieuwe behandelmethodiek die bewezen effectief is bij de meeste aanhoudende klachten.
Het ook echt anders dan andere methodieken omdat het zich richt op wat er WEL kan.

Belangrijk is wel dat je:

  • bereid bent te stoppen met vechten met je klacht
  • bereid bent je klacht te erkennen en niet direct oplossingen te gaan zoeken
  • bereid bent te onderzoeken hoe je je leven wel wilt leiden, ondanks je klacht

Stoppen met vechten tegen je klacht

Deze methodiek helpt je te stoppen met strijden tegen je klacht. Hiervoor is het heel belangrijk dat je eerst ervaart hoe je strijdt tegen je negatieve gedachten, gevoelens, situatie of pijn. Vaak werkt dat niet, en zelfs maakt het je lijden alleen maar groter.

Psychologische flexibiliteit

ACT heeft als doel je psychologische flexibiliteit te vergroten waardoor je beter kunt omgaan met de moeilijkheden op je pad.

Psychologische flexibiliteit is de mogelijkheid om in uiteenlopende omstandigheden, met alle pijn en moeilijke belevingen, toch een leven te kunnen leiden dat voor jou waardevol is.

Daarbij is aandacht voor de thema’s:

  • Controle en vermijding. Hier ontdek je hoe je tot nu toen bent omgegaan met je klacht.
  • Acceptatie. Hier ontdek dat je kunt stoppen met het gevecht tegen je klacht.
  • Defusie. Hier leer je meer afstand nemen tot de gedachten die je lijden vergroten.
  • Mindfulness. Hier leer je stil te staan bij alles wat er is in het hier en nu.
  • Het zelf. Hier ontdek je dat je flexibeler om kunt gaan met je zelfbeeld.
  • Waarden. Hier ontdek je waar je eigenlijk je tijd en energie voor jou willen gebruiken.
  • Toegewijd handelen. Hier vergroot je je kwaliteit van leven doordat je investeert in je waarden in plaats van in controle en vermijding.

Beeldende therapie en ACT

ACT werkt veel met metaforen om bovenstaande thema’s duidelijk te maken. De combinatie met Beeldende therapie is hierdoor een inkopper. De verschillende thema’s en metaforen komen, soms in andere volgorde, in de oefeningen aan bod waardoor je ze direct kunt ervaren en koppelen aan jouw psychologische flexibiliteit. 

Starten

Spreekt Beeldende therapie en ACT je direct aan? Geef dit dan aan bij je aanmelding. We kunnen dan vanaf de intake al insteken op de ACT-methodiek, middels een vragenlijst en oefeningen voor thuis.