Designed by: Tim Hulsbosch

Sanne MarséSinds 2003 werk ik in de hulpverlening en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ik heb in dienstverband dan ook gewerkt met verschillende doelgroepen, zoals jongeren en volwassenen met ASS, ZMLK, chronisch zieken, asielzoekers, kinderen in achterstandswijken en groepen docenten op scholen.

Binnen mijn praktijk werk ik nauw samen met een aantal collega’s in de regio, waaronder psychologen, coaches, schoolmaatschappelijk werkers, GGZe en zorgcoördinatoren op scholen. Ik zet me in om collega-therapeuten te helpen bij het opzetten van een eigen praktijk en ik ben verbonden aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen bij het beoordelen van studenten Creatieve Therapie.

Het geeft mij veel voldoening om mensen te helpen hun problemen van een andere kant te bekijken waardoor weer ruimte voor ontwikkeling ontstaat. Het mooie aan een creatief proces vind ik dan ook, dat het zo veel verschillende elementen kan bevatten. Van ontspanning, plezier of voldoening tot inzicht en verwerking.

Ik werk cliëntgericht, waardoor ik verschillende werkwijzen en behandelstrategieën in kan zetten, passend bij de cliënt en de klacht.

Tijdens mijn loopbaan heb ik me tevens gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van personen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Vakverenigingen en registratie
Ik heb mij aangesloten bij:
• Nederlandse Federatie Gezondheidszorg - NFG
• Federatie Vaktherapeutische Beroepen - FVB
• Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapie - NVBT

Ik ben geregistreerd in de kwaliteitsregisters van:
• Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg - RBCZ
• Register Vaktherapie

Kwaliteit
De praktijk voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Mochten er onverhoopt klachten zijn over de behandeling dan bekijk ik die graag samen. Komen wij er samen niet uit dat kunnen we gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de NFG.
Op de website van de NFG lees je hoe dit in zijn werk gaat:
Niet tevreden over je hulpverlener?

Mijn praktijk is tevens geregistreerd binnen Het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners.
AGB-code Zorgverlener: 90-044028
AGB-code Praktijk: 90-52753


Praktijkgegevens

Lijsterbesstraat 21C
5616 LE Eindhoven
T 040-2522559
E info@sannemarse.nl
KVK 52247724
BTW NL1414.07.669.B01