040 2522559
Eindhoven
040 2522559
Eindhoven

Helpt bij

Helpt
bij

Beeldende
therapie

Werkt
zo

Meer
info

Helpt bij

Samen op onderzoek naar wat voor jou werkt

Uiteindelijk gaat jouw behandeling altijd over het vergroten van de kwaliteit van jouw leven. Wat daarbij ook in de weg staat. Geen persoon is hetzelfde, dus we bekijken samen hoe jij daar het beste bij geholpen kunt worden. Je klachten kunnen plotseling zijn begonnen of je kunt er langer mee lopen. Soms is het lastig te herkennen waar de klachten zijn begonnen en zijn er in de loop van de tijd meer klachten bijgekomen. Samen onderzoeken we wat er bij jou speelt en waar we mee aan de slag gaan.

Misschien herken je je klachten in één of meerdere van deze gebieden:

Emoties & Stress

Emoties en stress horen bij mens zijn, maar wanneer ze de overhand gaan krijgen kan het lijden groot worden. Er zijn allerlei manieren om met je vervelende emoties en te veel aan stress om te gaan. Denk hierbij aan jezelf afleiden, verdoven, verstoppen of juist harder gaan werken. We noemen dit je coping.

Heel lang kan jouw coping prima werken, of heeft het je geholpen te overleven, maar na een tijd werkt het niet meer voor je. Andere manieren van coping zijn eigenlijk altijd ongezond maar ben je gaan gebruiken omdat je niet anders kon of geleerd hebt.

De meeste van ons hebben namelijk geleerd een coping in te zetten die ons zo snel mogelijk van het vervelende gevoel af helpt, vaak werkt dit vooral op de korte termijn; bijvoorbeeld emotie-eten, middelen gebruik en je richten op de ander.

beeldende creatieve therapie eindhoven

Op de langere termijn kan dit problemen opleveren omdat je de boodschap van de emoties/stress te lang hebt genegeerd en niet tot verwerking bent gekomen. Dit kan op vele manieren gebeuren. Denk hierbij aan ineens overspoeld worden door je moeilijke gevoelens of dat je juist niet meer goed kunt voelen. Hoe dit thema bij jou ook speelt, het kan grote invloed hebben op je dagelijks leven, je relaties en je zelfbeeld.

Het ontdekken van jouw persoonlijke handleiding wat betreft emoties en stress is dan erg belangrijk.

Wellicht herken je je in één of meer van onderstaande klachten:

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Trauma
 • Rouw en verlieservaringen
 • Moeite met voelen/uiten/reguleren van emoties
 • Moeite met herkennen/reguleren van spanningsklachten
 • (Chronische) stress
 • Emotie eten

We kunnen de behandeling bijvoorbeeld richten op:

 • Verwerken van ingrijpende (traumatische) ervaringen
 • Beter herkennen, voelen en uiten van jouw emoties
 • Beter leren omgaan met spanning, tegenslagen en/of conflicten

Door de oefeningen die ik kreeg, ook voor thuis, kon ik aan zowel anderen als aan mezelf beter duidelijk maken hoe ik me werkelijk voelde dan dat ik in woorden voor elkaar zou krijgen.

Hilde, 32 jaar

CSR®-methode voor stressklachten, misschien iets voor jou?

Bij stressklachten kan deze methode heel werkzaam zijn. Lees meer over de CSR®-methode voor stressklachten.

Zelfbeeld & Acceptatie

Het beeld dat je hebt van jezelf kan door allerlei oorzaken negatief worden (om)gevormd. Wellicht heb je zelfs wel niet de kans gekregen een positief zelfbeeld op te bouwen door allerlei gebeurtenissen. Iets in je vroege omstandigheden kan hier invloed op hebben, maar ook een verlies, diagnose, lichamelijke klachten of trauma (zoals pestsituaties), het gevoel ‘anders’ te zijn of de overtuiging dat je niet goed genoeg bent.

Hoe het ook is ontstaan, een negatief zelfbeeld kan je op allerlei gebieden belemmeren. Vaak gaat het gepaard met een focus op het negatieve en veel negatieve/kritische gedachten over jezelf en je acties. Het kan zelfs zijn dat je zo bent gaan geloven in deze gedachten dat je bepaalde stappen in je leven niet meer durft te zetten, over je heen laat lopen of je zeer beperkt voelt in je kwaliteit van leven.

beeldende creatieve therapie eindhoven

Om zo in gevecht te zijn met jezelf en je gedachten kost heel veel energie. En helaas worden ook je zelfbeeld en kwaliteit van leven er niet beter van. Hoe dit onderwerp ook voor jou speelt: het leren loslaten van het gevecht met jezelf en/of je omstandigheden kan maken dat je ook weer kunt gaan kijken naar wat er wél is en wat je wél kunt.

Wellicht herken je je in één of meer van onderstaande klachten:

 • Negatief zelfbeeld
 • Onzekerheid
 • Negatieve/belemmerende gedachten
 • Identiteitsproblematiek
 • Beperkte kwaliteit van leven
 • Steeds maar in gevecht met je klacht of passiviteit
 • Problemen rondom acceptatie van een klacht, stoornis of levensgebeurtenis

We kunnen de behandeling bijvoorbeeld richten op:

 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Verminderen van je (faal)angst
 • Beter leren herkennen en accepteren van jouw grenzen
 • Leren omgaan met jouw specifieke diagnose of kwetsbaarheid

De consulten waren voor mij steeds een moment van rust, mezelf terug herkennen, mezelf weer liefhebben en kracht uit mezelf halen.

Antoinette, 43 jaar

ACT, misschien iets voor jou?

ACT staat voor Acceptance and commitment therapy. Lees meer over ACT.

Gedrag & Patronen

Veel van ons gedrag gebeurt op de automatische piloot. We hebben het (onszelf) ooit zo geleerd en hoeven niet meer hard na te denken om het te herhalen, denk maar aan het rijden van een auto. Dat is op zich heel handig omdat de dag ons anders te veel energie zou kosten. Echter kan het ook maken dat bepaald gedrag, waar je niet tevreden over bent, lastig te veranderen is. We spreken van een patroon wanneer een bepaalde situatie steeds hetzelfde gevoel, dezelfde gedachten en hetzelfde gedrag oproepen.

Een patroon dat eerder in je leven heel helpend was kan later in je leven niet meer passend voelen. Dat in iedere levensfase weer anders zijn. Wellicht merk je dan dat je op de automatische piloot nog steeds de neiging hebt om dat patroon te volgen, maar dat het meer kwaad doet dan goed. Patronen kunnen op die manier schadelijk zijn voor je levenskwaliteit. Ze kunnen maken dat je structureel dingen vermijdt, jezelf sust op manieren die niet (meer) gezond zijn of dat het het échte contact met anderen in de weg staat.

beeldende creatieve therapie eindhoven

Om een patroon te veranderen moet je je er eerst bewust van zijn. Soms is het ook helpend om te snappen waar het vandaan komt. Daarnaast ga je bewust oefenen om het patroon niet te volgen, niet op de automatische piloot dus.
Daarnaast moet je aan de slag met de moeilijke emoties die opkomen wanneer je niet doet wat je altijd deed.

Wellicht herken je je in één of meer van onderstaande klachten:

 • Levensfaseproblematiek
 • Weerstand
 • Hardnekkige/belemmerende patronen
 • Destructief gedrag
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Vermijding

We kunnen de behandeling bijvoorbeeld richten op:

 • Omgaan met je frustraties
 • Vergroten van je concentratie
 • Verbeteren van je doorzettingsvermogen
 • Doorbreken van jouw vermijdende of destructieve patronen

De beeldende opdrachten hebben bij mij voor verschillende doorbraken gezorgd bij mijn structurele uitdagingen en valkuilen. Hierdoor kan ik nu beter bij mijn gevoel komen en ben ik dingen echt anders gaan zien en ervaren.

Paul, 37 jaar

ACT, misschien iets voor jou?

ACT staat voor Acceptance and commitment therapy. Lees meer over ACT.

Schematherapie, misschien iets voor jou?

Lees meer over Schematherapie.

Relaties & Interactie

Ieder mens heeft het nodig om zich in bepaalde mate verbonden te voelen met anderen. Die verbinding is echter niet vanzelfsprekend. In je leven kunnen allerlei gebeurtenissen hebben gemaakt dat verbinding voelen, aangaan of behouden, moeilijk voor je zijn. Ook wanneer je verbonden voelen moeilijk voor je is ga je allerlei relaties aan in je leven; binnen je persoonlijke omgeving, je werk, je buurt, je hobbies, etc.

In al deze relaties met anderen kunnen we ook in allerlei ongezonde dynamieken terecht komen. Vaak is het moeilijk te bepalen wanneer deze gestart zijn, maar wordt het je wel gaandeweg duidelijk dat je steeds weer in dezelfde soort gesprekken, emoties of reacties belandt. Het doorbreken van deze ongezonde dynamiek kan pittig zijn, omdat er gevoelens van tekort komen, ongezien voelen, boosheid, gemis, onveiligheid en wantrouwen onder kunnen liggen. En juist deze kwetsbaarheid kan je op den duur niet meer laten zien.

beeldende creatieve therapie eindhoven

Je kunt de ander niet veranderen maar wel leren ontdekken wat jouw rol is in de dynamiek en waarom dit gebeurt. Dan ga je ook ontdekken wat er voor jou nodig is om je verbonden te kunnen voelen met anderen en hoe je daarover zelf de regie mag nemen.

Wellicht herken je je in één of meer van onderstaande klachten:

 • Conflictgevoeligheid
 • Hechtingsproblematiek
 • Opofferen en moeite met assertiviteit en grenzen stellen
 • Relatieproblemen (of in andere interactie)
 • Mantelzorger of naaste van iemand met een ziekte of psychische problematiek
 • Eenzaamheid

We kunnen de behandeling bijvoorbeeld richten op:

 • Beter leren gelijkwaardig samen te werken
 • Bevorderen van je assertiviteit
 • Beter voor jezelf leren zorgen
 • Leren omgaan met bindingsangst en verlatingsangst

Bij Sanne leerde ik waar ik wél invloed op uit kan oefenen, dat voorkomt dat ik leegloop in sociale situaties.

Valentijn, 55 jaar

Schematherapie, misschien iets voor jou?

Lees meer over Schematherapie.