Designed by: Tim Hulsbosch

Informatie voor verwijzers


Indicatie
Creatieve Therapie kan gëindiceerd zijn bij je cliënt als er behoefte is aan een minder verbale (aanvulling op de) therapie.
Te denken aan een cliënt die bijvoorbeeld:
• Moeite heeft met verbaal uiten en reflecteren.
• Juist te sterk verbaliteit gebruikt en rationaliseert als afweer.
• Geen woorden kan vinden voor de problematiek of ervaringen.
• Een taboe heeft rusten op praten of het benoemen van een ervaring.

Werkwijze
Door middel van opdrachten, oefeningen en thema's wordt gewerkt aan verandering, ontwikkeling, verwerkings en/of acceptatie, passend bij de klacht.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door:
• Observatie, de manier waarop de cliënt een opdracht aanpakt heeft vaak directe relatie met het dagelijks leven.
• Het oproepen van een situatie of een gevoel in een oefening dan wel in de samenwerking met de therapeut. Hier kan direct naar gekeken/op gereflecteerd worden.
• Het uiten van wat zich van binnen afspeelt, met een fysiek resultaat. Hier kan later met een afstand samen naar gekeken/op gereflecteerd worden.
• Het aangaan van nieuwe uitdagingen in een oefening, waardoor nieuwe inzichten worden verworven.

Een Creatief Therapeut maakt gebruik van verschillende vakspecifieke methodes, waarin ook elementen van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, oplossingsgerichte therapie en mindfullness een plaats hebben.
De werkwijze/methode wordt geheel afgestemd op de cliënt, de hulpvraag en de eventuele andere behandelingen.

Het gaat er niet om dat er iets moois gemaakt wordt.
Ervaring met beeldende materialen is dan ook niet noodzakelijk.
Het werken met creatieve materialen is een middel, niet het doel van de therapie.
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Doorverwijzen
Doorverwijzingen naar Creatieve Therapie vinden vooral plaats bij:
• Klachten rondom het zelfbeeld
• Spanningsregulatie problemen en burn-out
• Emotieregulatie problemen
• Depressieve en angstige klachten
• Trauma gerelateerde klachten
• Levensfase problemen
• Persoonlijkheidsproblematiek
• Gedragsproblemen
• ASS en andere ontwikkelingsstoornissen


Doorverwijzing kan plaats vinden als voor de cliënt een (andere) therapievorm gezocht wordt, maar ook als er een ervaringsgerichte aanvulling op de therapie gewenst is.
Zo kan Creatieve Therapie een goed vervolg zijn op EMDR, maar kan het ook een aanvulling zijn op bv. Cognitieve gedragstherapie, waarbij vooral geoefent wordt m.b.v. de beeldende materialen.

Als Creatieve Therapie ingezet wordt als aanvulling op een andere (verbale) behandeling is het noodzakelijk dat er overleg plaatsvindt en een overdracht van rapportages. De cliënt dient hier wel eerst toestemming voor te geven.

Een combinatiebehandeling van verbale therapie en Creatieve Therapie kan soms van meerwaarde zijn voor de cliënt en voor de vergoedingsmogelijkheden.
Neem contact met mij op voor meer informatie.
Ik sta altijd open om eens kennis te maken.