Designed by: Tim Hulsbosch

Creatieve Therapie


Creatieve Therapie onderscheidt zich van andere therapieën door het ervaringsgerichte karakter.
In plaats van alleen praten, worden klachten ook zichtbaar in het ‘doen’.
Tijdens de therapie worden creatieve materialen
(zoals verf, klei en steen) ingezet om je te helpen bij het inzichtelijk maken van jouw klacht en de manier waarop je ermee omgaat. Door gerichte opdrachten, oefeningen en thema’s werk je aan verandering, ontwikkeling, verwerking of acceptatie, passend bij de klacht.

Creatieve Therapie kan o.a. helpen bij klachten rond:
Emoties; zoals verwerken van ingrijpende (traumatische) ervaringen, beter herkennen, voelen en uiten van emoties en hiermee leren omgaan.
Stress; zoals leren omgaan met spanning, tegenslagen en/of conflicten.
Zelfbeeld; zoals vergroten van zelfvertrouwen, verminderen van (faal)angst, leren herkennen en accepteren van grenzen, persoonlijke ontwikkeling.
Gedrag; zoals omgaan met frustraties, vergroten van de concentratie, verbeteren van het doorzettingsvermogen.
Relaties; zoals leren samenwerken, bevorderen van assertiviteit, leren grenzen te stellen.

Samenwerking
Creatieve Therapie is een behandeling die op zichzelf staat, maar kan ook ingezet worden als aanvulling op een psychologische behandeling zoals bijvoorbeeld EMDR.
Daarom werk ik nauw samen met een aantal collega’s in de regio. Een doorverwijzing is echter niet noodzakelijk.

• Drs. Jerome Korse, GZ-psycholoog
Website Psychologiepraktijk Whole Brain.
• Nanna van den Nieuwendijk, voedingscoach
Website Food&You.
• Ineke van Gent, psycholoog en relatietherapeut
Website Psycholoog van nu.
• Drs. Marie-anne Levelink, psycholoog
Website Mulders Levelink.
• Esther Pastoor, opvoedcoach
Website Esther Pastoor.
• Anoek de Koning en Andor Verhoeven, Fysiotherapie Gestel
Website Fysiotherapie Gestel.

Behandelmodules
Naast individuele behandeling op maat biedt ik in samenwerking met Element de volgende behandelmodules aan;

Rouwverwerking in groepsverband


Emotie-eten in samenwerking met voedingscoach


Omgaan met stressklachten volgens de CSR methode

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Werkwijze
Na je aanmelding volgt een intakegesprek. We bespreken de aard van je klacht en je kunt vragen stellen.
We formuleren je hulpvraag en spreken af hoe vaak je komt. In een behandelplan fomuleren we je behandeldoelen. Als de gestelde doelen bereikt zijn, werken we toe naar een afronding van de therapie. Zo nodig kan gekeken worden naar een vervolgtraject. Tijdens je behandeling kan het van belang zijn dat er contact gelegd wordt met eventuele andere (hoofd)behandelaren.

Prijzen
Intake (45 min - 1 uur)                     €87,50,-
Consult (1 uur)                                 €87,50,-
Creatieve Therapie is vrijgesteld van BTW.
Prijzen voor consulten binnen B-GGZ en DBC kunnen verschillen van de particuliere prijzen.
Trajecten die als pakket worden aangeboden kunnen ook van prijs verschillen.

Praktijkvoorwaarden en privacy-reglement
Wanneer je start met behandeling ga je akkoord met de praktijkvoorwaarden en het privacy-reglement. Hier bekijk je deze documenten alvast;
Praktijkvoorwaarden
Privacyreglement

Vergoedingens mogelijkheden
Creatieve therapie kan op verschillende manieren voor vergoeding in aanmerking komen:

• Zorgverzekeraars
Diverse zorgverzekeraars vergoeden Creatieve Therapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.
Tijdens de intake kunnen we samen de vergoedingsmogelijkheden nader bekijken.
Bekijk hier de vergoedingen voor Creatieve Therapie (Vaktherapie) 2021

• Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
Indien je reeds in behandeling bent bij een psychiater, GZ-psycholoog of psychotherapeut waarbij een DBC is geopend, kan Creatieve Therapie worden opgenomen in dit DBC.
De therapie wordt dan in de meeste gevallen geheel vergoed.

• Overige mogelijkheden
In sommige gevallen kan ook via de gemeente, de werkgever of de bedrijfsarts gekeken worden naar compensatie. Ik denk graag met je mee of bovenstaande mogelijkheden voor jou van toepassing zijn.